เกรดไม้สัก

 เกรดไม้สัก ของ  www.ไม้สักอบแห้ง.com

   ทางเว็บจะแยกออกเป็น  4 เกรดไม้ ดังนี้

  1. ไม้สักเก่า  เป็นไม้สักแห้ง ไม้เก่า ที่ได้จากเสาบ้าน บ้านเรือนเก่า แล้วนำมาแปรรูปใหม่

เนื้อไม้จะออกสีเข้ม  ไม้แห้งตามระยะเวลาการใช้งานมานานเป็นไม้ที่เขานิยมว่าดีที่สุด

  2. ไม้สักเกรด A  เป็นไม้สักอายุเยอะ 30 ปีขึ้นไปได้มาจากไม้สักสวนป่าจากการประมูล 

นำมาอบแห้งและคัดไม้ออกมาเป็นพิเศษ ไม่ติดกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ไม่มีตาดำหลุด

ประตูบานเดี่ยวที่เป็นลูกฟักจะเป็นไม้แผ่นเดียวไม่ต่อ

  3. ไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สักอายุเยอะ 30 ปีขึ้นไป ผ่านการอบแห้งให้ได้ความชื้นตามมาตรฐาน

งานไม้สัก ความชื้นต้องอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน10% บวกลบไม่เกิน 2% ลูกฟักไม้จะเป็น

ไม้ต่อแอบข้างๆ ดูสวยเหมือนไม่ได้ต่อไม้ ซึ่งราคาจะถูกลงกว่าเกรด A พอสมควร (ท่านที่เลือกชื้อ

ประตูไปทำบ้านตัวเองทางเว็บขอแนะนำให้ใช้เป็นเกรด B+ ขึ้นไป เพราะเป็นไม้อายุมาก 

ลายไม้จะเห็นชัดเจนสวยกว่า)

  4. ไม้สักเกรด B เป็นไม้สักแห้งเกรดรวม ไม้สักออป.ที่ได้จากการประมูล ผ่านการอบแห้งเเล้ว

ลูกฟักไม้จะเป็นไม้ต่อกลาง 2-3 ชิ้นอยู่ที่ขนาดลูกฟักของเเต่ละบาน 

   ประตูไม้สักแต่ละเกรด ทางเว็บได้ตั้งมาตรฐานขึ้นมาด้วยตัวเอง เพื่อให้ท่านได้พิจารณาเลือกชื้อ

ตามความต้องการและงบประมาณที่มี ทางเราสามารถแนะนำงานให้ได้ ซึ่งมาตรฐานแต่ละที่ก็จะ

ไม่เหมือนกัน ตามลักษณะของไม้เเต่ละเกรดที่แยกไว้นี้


1. เกรดไม้สักเก่า คือ ไม้จากเรือนเก่า เสาบ้านเก่า แล้วนำมาแปรรูป

     ไม้สักเรือนเก่า คือ ไม้ที่นำมาจาก เสาบ้าน หรือตัวเรือนเก่า แล้วนำมาแปรรูปใหม่

เนื้อไม้เก่าที่ไสออกมาเเล้วจะมีลักษณะสีที่ค่อนข้างสีเข้ม มีรอยตะปู ซึ่งรอยนี้สามารถ

โป้เก็บเเต่งได้ เป็นงานไม้คุณภาพที่ทางเว็บเเนะนำ 

                                   ตัวอย่างงานไม้สักเก่า

ตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส A10 ไม้สักเก่าตัวอย่างงาน ชุดประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเปิด รหัส A29  ไม้สักเก่า


ตัวอย่างงาน ชุดประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเปิด รหัส A29  ไม้สักเก่า


ตัวอย่างงาน ชุดประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเปิด รหัส A23  ไม้สักเก่าตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยบานเลื่อน ชุด 7 ชิ้น รหัส A64 ไม้สักเก่า


ตัวอย่างงาน ชุดประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเลื่อน รหัส A56  ไม้สักเก่าตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยบานเลื่อนชุด 4 ชิ้น สั่งทำขนาดพิเศษไม้สักเก่า  2. ไม้สักเกรด A  คือ ไม้สักออป.อบแห้งคัดพิเศษ

        งานไม้สักเกรด A ของทางเว็บ จะใช้ไม้สักอายุเยอะ 30 ปีขึ้นไปได้มาจากไม้สักสวนป่า

จากการประมูล นำมาอบแห้งและคัดไม้ออกมาเป็นพิเศษ ไม่ติดกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ไม่มีตาดำหลุด

ส่วนลูกฟักไม้เป็นไม้แผ่นเดียวไม่ต่อ 

         เตาอบของโรงงาน เป็นเตาอบไม้ที่ได้มาตรฐานควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

การจัดเรียงไม้ภายในเตาอบไม้ จัดวางเรียงไม้ไปทางเดียวกัน แต่ละแผ่นมีไม้คั่นกันไว้

           เพื่อให้ความร้อนเข้าถึงไม้ได้อย่างทั่วถึง ทำให้ไม้ที่ออกมานั้นมีคุณภาพ                        ตัวอย่างงานไม้สักเกรด A

ตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด รหัส A02 เกรด Aตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเปิด รหัส A81 เกรด Aตัวอย่างงาน ประตูบานเดี่ยวไม้สักอบแห้ง รหัส D01  ไม้สักเกรด A


 3. ไม้สักเกรด B+  เป็นไม้สักอายุเยอะ 30 ปีขึ้นไป ผ่านการอบแห้ง

        งานไม้สักเกรด B+ ของทางเว็บ จะใช้เป็นไม้สักออป. ผ่านการอบแห้งให้ได้ความชื้น

ตามมาตรฐานงานไม้สัก ความชื้นต้องอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน10% บวกลบไม่เกิน 2% 

ลูกฟักไม้จะเป็นไม้ต่อแอบข้างๆ ดูสวยเหมือนไม่ได้ต่อไม้ เป็นไม้ที่ยังมีส่วนติดกระพี้หรือส่วนที่เป็น

สีขาวอยู่บ้าง ซึ่งราคาจะถูกลงกว่าเกรด A พอสมควร (ท่านที่เลือกชื้อประตูไปทำบ้านตัวเอง 

ทางเว็บขอแนะนำให้ใช้เป็นเกรด B+ ขึ้นไป เพราะเป็นไม้อายุมาก ลายไม้จะเห็นชัดเจนสวยกว่า)


                        ตัวอย่างงานไม้สักเกรด B+

ตัวอย่างงาน ประตูบานคู่ไม้สักอบแห้ง รหัส DD44  ไม้สักเกรด B+

       


ตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยไม้สักอบแห้ง รหัส A64  ไม้สักเกรด B+ตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยไม้สัก บานเปิด รหัส A27 ไม้สักเกรด B+ตัวอย่างงาน ประตูกระจกนิรภัยไม้สักบานเลื่อน รหัส A70 เกรด B+ 4. ไม้สักเกรด B เป็นไม้สักแห้งเกรดรวม ไม้สักออป.ที่ได้จากการประมูล

ผ่านการอบแห้งเเล้ว ลูกฟักไม้จะเป็นไม้ต่อกลาง 2-3 ชิ้นอยู่ที่ขนาดลูกฟัก 

                          ตัวอย่างงานไม้สักเกรด B

ตัวอย่างงาน ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD17  ไม้สักเกรด B


ตัวอย่างงาน ประตูไม้สักบานเดี่ยวทำสี   ไม้สักเกรด Bตัวอย่างงาน ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส D44  ไม้สักเกรด Bตัวอย่างงาน ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส D01  ไม้สักเกรด Bตัวอย่างงาน ประตูไม้สักบานเดี่ยว รหัส D13  ไม้สักเกรด B

  

      

ตัวอย่าง ไม้ฝ้าเพดาน ไม้สักใหม่เกรดรวม 

                                                                                                           


ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้