ประตูไม้สักบานคู่

                       ประตูไม้สักบานคู่

ประตูไม้สักบานคู่ไม้สักอบแห้ง ราคาถูก 80x200 คู่ละ 6,000 บาท

   ประตูไม้สักบานคู่ มีให้ท่านเลือกหลายแบบ หลายราคา ราคาถูก

สามารถปรับเปลี่ยนลายได้ตามที่ท่านต้องการ ราคาอยู่ที่ความกว้าง

ความยาวของการแกะสลักเท่านั้น และรับทำตามแบบที่ท่านต้องการ

ทางเว็บจะแยกออกเป็น  4 เกรด

1. ไม้สักเก่า  เป็นไม้สักแห้ง ไม้เก่า ที่ได้จากเสาบ้าน บ้านเรือนเก่า แล้วนำมาแปรรูปใหม่

เนื้อไม้จะออกสีเข้ม  ไม้แห้งตามระยะเวลาการใช้งานมานานเป็นไม้ที่เขานิยมว่าดีที่สุด

  2. ไม้สักเกรด A  เป็นไม้สักอายุเยอะ 30 ปีขึ้นไปได้มาจากไม้สักสวนป่าจากการประมูล 

นำมาอบแห้งและคัดไม้ออกมาเป็นพิเศษ ไม่ติดกระพี้หรือส่วนที่เป็นสีขาว ไม่มีตาดำหลุด

  3. ไม้สักเกรด B+ เป็นไม้สักออป.ไม้สักอายุเยอะ ผ่านการอบแห้งให้ได้ความชื้นตามมาตรฐาน

งานไม้สัก ความชื้นต้องอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน10% บวกลบไม่เกิน 2% ไม้ยังมีส่วนของกระพี้

สีขาวอยู่ (ท่านที่เลือกชื้อประตูไปทำบ้านตัวเองทางเว็บขอแนะนำให้ใช้เป็นเกรด B+ ขึ้นไป เพราะ

เป็นไม้อายุมาก ลายไม้จะเห็นชัดเจนสวยกว่า)

  4. ไม้สักเกรด B เป็นไม้สักใหม่อบแห้งเกรดรวม  ผ่านการอบแห้งเเล้ว 


ประตูไม้สักบานเลื่อน ชุด 7 ชิ้น รหัส DD53 ไม้สักอบแห้ง คู่กลาง 11,000 บาท


ประตูไม้สักบานเลื่อน ชุด 4 ชิ้น รหัส DD46 ไม้สักอบแห้ง คู่กลาง 11,000 บาท


ประตูไม้สักบานคู่ ลายนกยูง DD22 ไม้สักอบแห้ง คู่กลาง 12,000 บาทประตูไม้สักบานคู่ ลายหงส์ DD45 ไม้สักอบแห้ง คู่กลาง 11,000 บาทประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD10 ไม้สักอบแห้ง คู่กลาง 11,000 บาท


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD54  ไม้สักอบแห้ง  ราคาถูก!! 


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD32 ไม้สักอบแห้ง คู่กลาง 9,000 บาท


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD55  ไม้สักอบแห้ง  ราคาถูก!! 

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD51  ไม้สักอบแห้ง  ราคาถูก!! 


            **ขออภัยอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงและอัพเดทข้อมูลค่ะ**

สินค้าเปรียบเทียบ (0)


ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD01

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD01

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD02

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD02

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD03

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD03

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD04

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD04

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD05

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD05

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD06

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD06

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD07

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD07

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD08

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD08

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD09

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD09

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD10

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD10

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD100

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD100

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200  เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD101

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD101

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿0.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿0.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD102

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD102

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     8,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   10,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,600   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿8,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD103

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD103

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD11

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD11

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,900   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD12

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD12

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD13

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD13

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,900   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD14

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD14

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD15

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD15

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD16

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD16

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง ขนาด 40*200 เกรด B+  &nb..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD17

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD17

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD18

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD18

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD19

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD19

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD20

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD20

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง ขนาด 40*200 เกรด B+  &nb..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD21

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD21

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD22

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD22

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD23

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD23

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     8,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   14,500   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿8,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD24

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD24

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,900   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD25

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD25

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD26

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD26

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD27

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD27

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B+             ราคาคู่ละ   17,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   18,500   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   20,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿17,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿17,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD28

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD28

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD29

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD29

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD30

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD30

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD31

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD31

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,900   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD32

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD32

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,900   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD33

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD33

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD34

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD34

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD35

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD35

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ    10,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,500   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,500   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿9,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD36

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD36

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD37

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD37

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD38

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD38

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD39

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD39

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD40

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD40

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     8,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿8,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD41

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD41

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD42

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD42

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     5,800   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     7,400   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿5,800.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿5,800.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD43

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD43

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     6,400   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     8,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   11,600   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   14,400   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿6,400.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿6,400.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD44

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD44

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD45

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD45

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง ขนาด 40*200 เกรด B+  &nb..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD46

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD46

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง ขนาด 80*208 เกรด B  &nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD47

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD47

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD48

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD48

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD49

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD49

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD50

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD50

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     8,600   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   10,400   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,400   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 40*200 เกรด ..

฿8,600.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,600.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD51

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD51

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,600   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   16,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,600.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,600.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD52

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD52

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD53

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD53

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 80*208 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD54

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD54

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     6,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     8,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   14,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿6,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿6,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD55

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD55

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     6,400   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     8,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   11,600   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿6,400.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿6,400.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD56

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD56

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD57

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD57

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD58

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD58

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD59

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD59

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD60

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD60

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD61

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD61

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD62

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD62

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD63

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD63

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 50*200 เกรด B+&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD64

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD64

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 80*208 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD65

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD65

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 80*208 เกรด B ..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD66

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD66

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 80*208 เกรด B ..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD67

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD67

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 80*208 เกรด B ..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD68

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD68

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     8,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,400   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   14,500   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 80*208 เกรด..

฿8,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD69

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD69

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 80*208 เกรด B ..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD70

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD70

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   15,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   18,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD71

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD71

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,900   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿9,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD72

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD72

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD73

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD73

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD74

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD74

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD75

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD75

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   10,500   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   11,500   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาทบานคู่ข้าง ขนาด 40*200 เกรด B+  &nb..

฿10,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD76

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD76

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง ขนาด 40*200 เกรด B+  &nb..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD77

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD77

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD78

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD78

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD79

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD79

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 เกรด B+             ราคาคู่ละ  ..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD80

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD80

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง  ขนาด 40*200 เกรด B+             ราคาคู่ละ   6,..

฿12,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿12,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD81

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD81

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 80*208 เกรด&nbs..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD82

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD82

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD83

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD83

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             สอบถามราคา เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿0.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿0.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD84

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD84

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     7,400   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿7,400.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿7,400.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD85

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD85

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     7,800   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,400   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,400   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿7,800.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿7,800.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD86

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD86

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     6,600   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   13,600   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,600   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่..

฿6,600.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿6,600.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD87

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD87

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ     6,400   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ     8,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   15,000   บาทบานข้าง  ขนาด 40*200 เกรด&nb..

฿6,400.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿6,400.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD88

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD88

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ     8,500   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿8,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD89

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD89

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ     8,500   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿8,500.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,500.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD90

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD90

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ     9,600   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿9,600.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿9,600.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD91

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD91

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             ราคาคู่ละ      10,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ       15,000  บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿10,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD92

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD92

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               ราคาคู่ละ         7,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ         8,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿7,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿7,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD93

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD93

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 (คิ้วนอก) เกรด B               ราคาคู่ละ     8,600   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   10,400   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,400   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*2..

฿8,600.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿8,600.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD94

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD94

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200  เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 (คิ้วนอ..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD95

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD95

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200  เกรด B               ราคาคู่ละ   11,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   17,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 40*200 (คิ้วนอ..

฿11,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿11,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD96

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD96

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             สอบถามราคา เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿0.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿0.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD97

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD97

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200  เกรด B+             ราคาคู่ละ   19,000   บาท เกรด  A              สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   22,000   บาท** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿19,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿19,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD98

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD98

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200  เกรด B               ราคาคู่ละ   10,000   บาท เกรด B+             ราคาคู่ละ   12,000   บาท เกรด  A              ราคาคู่ละ   14,000   บาท เกรดไม้สักเก่า    ราคาคู่ละ   16,000   บาทบานคู่ข้าง (กระจกนิรภัย) ขนาด 80*208 &n..

฿10,000.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿10,000.0000บาท

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD99

ประตูไม้สักบานคู่ รหัส DD99

ประตูไม้สักบานคู่  ขนาด 80*200 เกรด B               สอบถามราคา เกรด B+             สอบถามราคา เกรดไม้สักเก่า    สอบถามราคา** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีเเละค่าจัดส่ง **..

฿0.0000บาท ราคาไม่รวมภาษี: ฿0.0000บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 103 รายการ จากทั้งหมด 103 รายการ (จำนวน 1 หน้า)